Propagandos amžius: kovos su dezinformacija priemonių rinkinys

Propagandos amžius: kovos su dezinformacija priemonių rinkinys

Leidinys skirtas regioninei žiniasklaidai, mokykloms ir interneto vartotojams, atsirado bendradarbiaujant su Tarptautiniu respublikonų institutu (angl. International Republican Institute, IRI) projekte „Kova su autoritariniu susivienijimu, stiprinant demokratinį atsparumą ir mažinant kenkėjišką įtaką“ (angl. Confronting the Authoritarian Nexus, Bolstering Democratic Resilience To Compounding Malign Influence).

Šis leidinys buvo iš dalies finansuojamas Jungtinių Valstijų valstybės departamento dotacijos lėšomis. Šiame leidinyje pateiktos nuomonės, išvados ir teiginiai yra autorių nuomonė ir nebūtinai atspindi Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės departamento nuomonę, išvadas ir teiginius.

Download the publication to learn more.